نویسنده:

- کلبه‌ای آن‌سوی رودخانه (۱۳۵۰ فیلم سینما تمام رنگی فیلمبردار شیرازی)
- گل‌آقا (۱۳۴۶)
- مومیایی (۱۳۴۵)
- سوداگران مرگ (۱۳۴۱)

کتاب‌ها:

- گل‌آقا (رمان بلند)
- زندگی پیامبران
- ترنک طلایی
- مردی که عشق می‌خرید
- دزدان خلیج فارس
- شیرین بانو
- شاهین طلایی
- راز
- خوابنامه
- کلبه‌ای آن‌سوی رودخانه
- راسپوتین
- یعقوب لیث (ناتمام)
- کورش فرزند حادثه
- زنهای وحشی آموزن
- تاریخ پیامبران ۶ جلدی از آدم تا محمد
- سودگران مرگ
- لوئی چهاردهم
- گروگان
- تعبیر خواب
- قتل عام
- تاریخ عضدی کوچک جلد رقعی
- فتنه چکمه پوش فیلم و آهنگ با صدای فریدون فروغی
- آقا مهدی (رمان بلند)
- آقا حشمت (رمان بلند)
- میراث (مجموعه داستان)