آرزو  شکاری
آرزو شکاری
دیوار شهر کتاب
15 اسفند 1399
quote این کتاب واقعا جالب و عالی است من به آنهایی که این کتاب را نخوانده اند پیشنهاد میکنم حتماً آن را بخوانند👍