بهاره ناحید
بهاره ناحید
دیوار شهر کتاب
07 آذر 1399
quote سلام ببخشید چرا جلد بعضی کتاب ها مثل این کتاب لوگو خودتون رو داره؟
بهاره ناحید درباره جنگ دکمه ای نوشته است:
07 آذر 1399
quote چرا جلد این کتاب استباهه؟