آرش حجازی
آرش حجازی
کارمند
دیوار شهر کتاب
آرش حجازی درباره ناتور دشت نوشته است:
03 بهمن 1399
quote خیلی شخصیت هولدن رو دوست دارم عالیه این پسر....!!!!
آرش حجازی درباره سال بلوا نوشته است:
06 دی 1399
quote “او دیگر مرده است ، به تار مویی بند است ، بند را پاره کنید تا رها شود.....” یکی از بهترین‌ها.
آرش حجازی درباره سمفونی مردگان نوشته است:
30 آبان 1399
quote عالیه این کتاب.
آرش حجازی درباره گور به گور نوشته است:
20 آبان 1399
quote این کتاب رو میشه چندین با خوند. «مادر من ماهیه ، مادر جوئل اسبه» فقط بخونیدش
29 مهر 1399
quote من عاشق شخصیت پردازی و فضای داستان شدم عالی.....