رحمت‌الله شهنوازی
رحمت‌الله شهنوازی
دیوار شهر کتاب
06 مهر 1399
quote اینم سند برای عدم امانت داری این مترجم نسبت به کتاب اصلی
06 مهر 1399
quote مترجم به اصل کتاب خیانت کرده و توی متن کتاب دست برده ، میتونید خودتون مقایسه کنید با اصل کتاب