محمد روزبه
محمد روزبه
دیوار شهر کتاب
03 بهمن 1399
quote متاسفانه یک ترجمه‌ی تحت‌الفظی و بسیار بد از یک نوشته‌ی ساده و تا حد زیادی بدیهی است. اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید، می‌توانید این مقاله را به صورت رایگان در سایت دانشگاه گتیزبرگ پیدا کنید. اگر نه شاید دوستان ترجمه بهتری سراغ دارند که بتوانند به مخاطب این کتاب معرفی کنند.