سجاد نوائی
سجاد نوائی
محصل
دیوار شهر کتاب
سجاد نوائی درباره ابله نوشته است:
07 مهر 1399
quote کدوم ترجمه رو توصیه میکنید؟
04 مهر 1399
quote ساعت ده شب شروع کردم به خوندن کتاب ، وقتی تمام شد ، خورشید داشت طلوع میکرد....