صالح میرزامحمدی
صالح میرزامحمدی
دیوار شهر کتاب
24 شهریور 1399
quote هرچند کتاب وقایع و جزییات خوبی درخصوص مسایل معاصر دارد، اما سو گیری نویسنده نسبت به افراد و غرض ورزیدن و ترور شخصیتها کاملا در کل ستور کتاب مشاهده میشود. ای کاش محققانی از این دست، بجای زیرسوال بردن افراد و یا بزرگنمایی برخی دیگر، واقعیاتی که بدرد جامعه‌ مدنی کشور میخورند را بازگو میکردند. از هزینه‌ مالی و زمانی برای این کتاب پشیمانم.