مریم الحائی زاده
مریم الحائی زاده
دیوار شهر کتاب
01 مهر 1399
quote من هم این کتاب و خوندم و ب نظرم کتاب خیلی خوبیه ونکات آموزنده زیاد داره.