علی  کمال آبادی
علی کمال آبادی
عکاس و فروشنده لوازم عکاسی
دیوار شهر کتاب
03 بهمن 1399
quote سلام دوستان به نظر بنده ترجمه زنده یاد شجاع الدین شفا با اختلاف بسیار بهترین ترجمه است.از انتشارات امیر کبیر