محسن کیانی
محسن کیانی
دیوار شهر کتاب
محسن کیانی درباره هگل نوشته است:
04 مهر 1399
quote نام نویسنده اصلاح شود. «بیزر» صحیح است، نه «بایر».