دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
مطالعه نوشته ها و مقاله های آقای فریدون مجلسی را به همه علاقه مندان تاریخ معاصر پیشنهاد می کنم. من که همیشه از قلم و تجربه های این دیپلمات فرهیخته و آکاه لذت می برم. سلسله مقالات موجود درکتاب چهره ها نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایشان در این سلسله مقاله ها هم در غالب موارد نگاهی واقع بینانه به افراد و سوژه ها داشته اند.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک رمان درجه سه جنایی است. البته از حق نباید گذشت که ترجمه بسیار خوبی داره.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتابی متفاوت و بسیار زیبا که تصویری کاملا انسانی و تقریبا ملموس و در عین حال شگفت انگیز از شمس تبریزی ارائه میده.
parisa pasandideh این را خواند
روژیتا احمدی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مطالعه این کتاب را به شدت توصیه می کنم! مردی به نام اوه داستانی روان و صمیمی با طنزی زیبا و گاه تلخ، همراه با جلوه هایی از زیباترین و ساده ترین احساسات انسانی است.
ایرج پوراردشیر این را خواند
فرناز تیمورازف و آرش رخش این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
یک رمان جنایی عالی بر بستری تاریخی. واقعا در حد یک شاهکاره
عاطفه قوامی فر این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
سراسر داستان جالب بود اما جمله آخر خواننده را میخکوب می کند. به هر حال عالیه
مهسا علیزاده و فاطمه حبیبی این را خواندند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید