توجهات
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
برای بار سوم از قبول کشیش خود داری کردم, چیزی نداشتم به او بگویم ...
چه لازم بود اورا ببینم, در فاصله نزدیک او را در جهان دیگر خواهم دید.
ایرج پوراردشیر این را خواند
محمدجواد صادق نیا این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند.
مژگان خراسانیان این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
فردا, فردا همه اینها پایان خواهد یافت !
parisa zendebudi ، مجتبی نوروزی و آ آرش این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب رو حتما باید خوند .
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خوب بود.
آتنا تقوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وایلت:مهم نیست چی برمیداری مهم اینه که چی به جا میذاری ...
روژیتا احمدی این را خواند
ghazaal pourzakaria و مینا حشمتی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید