دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب رو حتما باید خوند .
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
خوب بود.
آتنا تقوی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وایلت:مهم نیست چی برمیداری مهم اینه که چی به جا میذاری ...
روژیتا احمدی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید