دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب در زمینه مدیریت مالی عالیست و میتونم بگم یکی از بهترین کتابها و پر از کاربرد و تکنیک است فوقالعاده است
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید