دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
یکی از بهترین کتاب ها در حوزه موفقیت.من این ترجمه اش رو گرفتم بسیار راضی ام
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اینجانب کتاب کوری رو با ترجمه بانو مشیری پیشنهاد می کنم به چند دلیل:خواننده به واسطه علامات اختصاری(کاماو نقطه) بهتر جملات بلند را درک می کند که فقط در همین ترجمه به خوبی صورت گرفته و با توجه به اینکه مترجم به ادبیات و زبان انگلیسی تسلط کافی را دارد بهتر توانسته حق مطلب را بجا بیاورد در ضمن پشت جلد کتاب هم آقای ساراماگو همین کتاب را در دست دارد که خودش نوعی نشان دهنده این است که بانو مشیری نماینده اینجانب هست و از ترجمه ایشان راضی می باشد.
کوری یک رمان تمثیلی است که آقای ساراماگو درد جامعه را در قالب بیماری کوری به تصویر می کشد
اینک چند جمله از این کتاب گران بها:
شرف ... دیدن ادامه » قیمت ندارد،وقتی کسی شروع به دادن امتیازات کوچک هم کرد،سرانجام زندگی بی معنا می شود
کورها همیشه ر حال جنگند
ترس هم همیشه مشاور خوبی نیست
کوری به همین معنا نیز هست،زندگی در دنیایی که امیدی باقی نمانده است...
الهام ندیمی فر این را دوست دارد
ضمن احترام به نظر شما باید عرض کنم که متن بدون علایم نوشتاری خصیصه این اثر اقای ساراماگو هست و در این زمینه اقای اسدالله امرایی رعایت امانت کردن.
۱۵ شهريور
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید