دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
این کتاب شرح هم میده غزل ها رو یا خیر؟
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این کتاب در یک کلام بی نظیر بود و بس. تعلل نکنید بخرید و بخونید
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
وقتی به ظاهر کتاب و حجمش نگاه کردم با توجه به موضوعش حدس زدم باید ماه ها طول بکشه تا تمومش کنم اما به هفته نکشید! بسیار عالی ....
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
کتاب تاثیر گذاری بود. خوندنش خالی از لطف نیست.
بهار موسوی و مینا حشمتی این را خواندند
راحله جعفری و مجید حاج حسینی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
آدم درد را از یـــــاد می برد اما خطــــر نــــزول درد را هرگـــــز.
.
.
.
جای ... دیدن ادامه » خالی سلوچ
محمود دولت آبادی
مجید حاج حسینی این را دوست دارد
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید