دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
پنجره‌ی مشرف به میدان اولین رمانِ هوده وکیلی ا‌ست. نویسنده‌ای که پیش از این تجربیاتِ شاعری داشته است.
رمان شروعی تکان‌دهنده و تند دارد. زنی خودش را مقابلِ چشمِ دوستش که راوی اصلی رمان است می‌کشد... امری که به محور اصلی رمانِ هوده وکیلی تبدیل می‌شود. راوی او زنی‌ است بلاتکلیف از طبقه‌ی متوسط. صمیمی‌ترین دوستش روبه‏ روی خانه‏ ی او ... دیدن ادامه » در میدانِ هفتم خودش را می‌کشد، خانه‌ای که قرار بوده او را از گذشته‌ی ناآرامش دور نگه دارد. اما هر چه رمان جلوتر می‌رود این سؤال پیش می‌آید چرا زن وسط خیابان خودش را به کشتن داده و این‏جاست که زمزمه‌ی «قتل» نیز وسط می‌آید... هوده وکیلی در رمانش کارِ روایی را بر عهده‌ی رابطه‌ی پُرفرازونشیب این دو زن و البته آدم‌های اطراف‌شان می‌گذارد و همین رفت‏وآمدهای زمانی ا‌ست که کم‏کم پرده از معما و رفتارِ عجیبِ زنِ مقتول برمی‌‏دارد. خواننده‌ی رمان در هر بخش از متن شاهدِ شکل‌گیری تکه‌هایی از وجودِ ازهم‌پاشیده‌ی این دو زن است که گویا سرنوشت‌شان به‏هم گره خورده. مهم‌ترین نکته نیز در همین وضعیت اتفاق می‌افتد و آن درکِ مفاهیمی چون خانه، تنهایی و دیگری‌ است و البته یک ماجرای رمزآلود که تا پایان رمان دست از سرِ مخاطب برنمی‌دارد.
۲ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
نمایشنامۀ تمرین پنج ‌انگشت
از جایی آغاز می‌شود که خانم و آقای هرینگتون به همراه دو فرزند خود برای گذراندن تعطیلات، به خانۀ ییلاقی‌شان می‌روند. ورود والتر، پسر جوان آلمانی، به این خانه سرآغاز ماجراهای داستان است. ماجراهایی که اختلافات پنهان میان اعضای خانواده را به سطح می‌آورد...

این نمایشنامه روایت درگیری پنج شخصیت است که در ... دیدن ادامه » طول داستان، هویت و خواسته‌های خویش را به تدریج به مخاطب نشان می‌دهند. کتاب عنوانی نمادین دارد و به تمرینی اشاره می‌کند که پیانیست‌ها با پنج‌ انگشت دست، برای نواختن پیانو انجام می‌دهند.
۲۹ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
تـنـهـایـی فـقـط بـرازنـده ی خـداسـت.
۲۵ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بـعـضـی زن هـا هـمـسـر نـیـسـتـنـد فـقـط هـم بـسـتـرنـد!
۲۵ فروردين
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
هـیـچ مـلـتـی نـمـی‌تـوانـد تـنـهـا بـه خـاطـر گـذشـتـه خـود زنـدگـی کـنـد و بـدون گـذشـتـه خـود نـیـز نـمـی‌تـوانـد پـایـدار بـمـانـد. مـلـتـی کـه بـه گـذشـتـه خـود وابـسـتـه و دلـبـسـتـه نـبـاشـد، الـزامـاً از صـحـنـه روزگـار نـاپـدیـد خـواهـد شـد.
__محمدرضا پهلوی__
۲۸ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
موضوع این پژوهش بررسی و تبیین مستند تاریخچه، ایدئولوژی، مواضع و عملکرد سازمان نیمه مخفی و سیاسی نظامی موسوم به «سازمان مجاهدین خلق ایران» است.
سازمانی که به دلایل مختلف از دهه 1350 به بعد در میان گروه ها و احزاب سیاسی یکی از مطرح ترین و فعال ترین گروه های سیاسی محسوب شده است که افکار عمومی نسبت به آن توجه و حساسیت خاصی نشان می دهد.
یکی از موارد اهمیت پژوهش حاضر این است که بسیاری از اسناد و تصاویری که در این کتاب درج شده است برای نخستین بار از میان ده ها هزار صفحه سند و پرونده خارج و منتشر شده است.
در ... دیدن ادامه » ابتدای این تحقیق بسترها و شرایط فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر که زمینه شکل گیری گروه های سیاسی با مشی مسلحانه در اواسط دهه 40 را موجب شد، به عنوان مقدمه ای بر بحث چگونگی تاسیس «سازمان مجاهدین خلق» مرور شده است.
بررسی هویت سیاسی، خاستگاه فکری و اجتماعی و ترکیب بنیانگذاران اولیه سازمان، سرآغاز تاریخچه سازمان است که ضمن آن در مورد یکی از بنیانگذاران که در ساخت تشکیلاتی و ایدئولوژیک سازمان به هنگام تاسیس، نقش موثری داشته است، اطلاعات و نکات قابل توجه و بعضا ناگفته ای ارائه می شود.
چگونگی انتخاب مشی مسلحانه و نحوه تدوین ایدئولوژی و منابع آن و بررسی اجمالی و گذرای متون ایدئولوژیک سازمان از سوالات دیگری است که تصویر تاسیس سازمان را تکمیل خواهد کرد.
وضعیت درون تشکیلاتی و نحوه سازماندهی اعضا و ارتباطات و تعامل های ایدئولوژیک و مناسبات سیاسی و سازمانی با دیگر گروه ها و نیروهای فعال مخالف رژیم شاه و تاثیر آن در کیفیت نضج و رشد سازمان در سال های اولیه تاسیس، پاسخ بخش دیگری از سوالات موجود در مورد وضعیت سازمان در مقطع قبل از کشف موجودیت سازمان را در برخواهد داشت.
شناخت علل و عوامل و نحوه ضربه امنیتی ساواک و دستگیری های گسترده اعضای سازمان در سال 1350 و آثار آن بر موجودیت سازمان و تغییرات درون تشکیلاتی و رابطه تشکیلات داخل زندان با بیرون و رویدادهای منجر به اعلام تغییر ایدئولوژی سازمان در سال 1354 به روشن ساختن ابهامات و زوایای ناگفته بسیاری یاری خواهد رساند.
مباحث و پرسش های موجود در زمینه وضعیت سازمان و کادرهای اصلی آن پس از تغییر ایدئولوژی تا پیروزی انقلاب اسلامی، 1357 تغییرات در سازماندهی و مشی سازمان طی دو سال پس از انقلاب و رویدادهای منجر به آغاز درگیری مسلحانه علنی و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1360 و ابعاد و ویژگی های اقدامات مسلحانه سازمان در داخل ایران در ادامه این تحقیق تبیین شده است.
آنچه در پیش از دو دهه خروج تشکیلات اصلی سازمان از ایران و سکونت در کشورهای غربی و عراق تاکنون بر سازمان رفته است و رویدادها و مقاطعی که سرنوشت و فرجام سیاسی و ایدئولوژیک پرحادثه و شگفت انگیزی برای آن رقم زده اند و ارائه انبوهی از اطلاعات و آمار واسناد و شواهد گفته و ناگفته در این موارد، بخش عمده ای از تحقیق حاضر را به خود اختصاص داده است.
این تحقیق حاصل کار گروهی جمعی از محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر است و برای سازماندهی این تحقیق کمیته های مختلف مانند کمیته مطالعات پایه ای و زمینه ای، کمیته ایدئولوژی، کمیته خطی- تشکیلاتی، کمیته اجتماعی- فرهنگی و کمیته روانشناسی تشکیل شد و برای این تحقیق بیش از دوازده هزار فیش تخصصی تهیه شد و بالغ بر 1200 عنوان کتاب و 4هزار برگ سند مورد مطالعه قرار گرفت و چهار پژوهش مستقل میدانی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه نیز انجام شد.
علاوه بر حجم گسترده ای از اسناد و مدارک منتشره مختلف در داخل و خارج بسیاری از اسناد و اطلاعاتی که تاکنون انتشار عمومی نیافته اند در این پژوهش برای اولین بار منتشر شده اند و این اسناد معتبر و دست اول، مکمل سایر منابع و استنادات معتبر موجود، موجب غنای این پژوهش گشته اند.در متن کامل سه جلد مطالب ذیل آمده بود که در این کتاب به طور برگزیده ذکر شده اند:
جلد اول از این کتاب به دوره زمانی سال های 1344 الی 1354 مشتمل بر وقایع تاسیس، گسترش تشکیلاتی و تغییر رسمی ایدئولوژی به مارکسیسم است.
جلد دوم سال های 1354 الی 1364 را شامل می شود که وقایع پس از تغییر ایدئولوژی و نیز تحولات سازمان در طول انقلاب اسلامی اعم از ایجاد درگیری، زمینه سازی حرکت های مسلحانه و ترورهای کور یا هدفمند را تشریح می کند.
جلد سوم نیز مقطع سال های 1364 الی 1384 و در بردارنده مسائل سازمان در خارج ازکشور و همچنین استقرار در عراق و همکاری با رژیم صدام در دوره جنگ تحمیلی و نهایتا موقعیت کنونی این سازمان پس از سقوط رژیم بعث در عراق را شامل می شود.
در این کتاب مجموعه کاملی از اعلامیه ها و نشریات منتشره سازمان در داخل و خارج کشور و نیز انتشارات سایر گروه ها و احزاب مورد بررسی قرار گرفته و مشتمل بر گفتگوهای اختصاصی با گروهی ازاعضای سابق سازمان و صاحبنظران تاریخ سیاسی چند دهه اخیر ایران است.
۲۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
اثر حاضر در دو بخش به زندگی و عملکرد بنی صدر ، اولین رییس جمهور ایران پرداخته است : بخش اول به زندگی و فعالیت های وی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد و شامل سه فصل است ، در فصل اول به خانواده ، دوران کودکی و نوجوانی ، تحصیلات ، ازدواج ، فعالیت بنی صدر در موسسه تحقیقات اجتماعی و سفر وی به اسراییل پرداخته شده است .

فصل دوم ، فعالیتهای سیاسی بنی صدر در دوران قبل از انقلاب اسلامی را در ایران و سپس در فرانسه بررسی کرده است .فصل سوم نیز با توجه به اینکه بنی صدر در این دوران به تالیف کتب و مقالات متعددی در حوزه مسائل سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی پرداخته به بررسی دیدگاه های وی در این حوزه ها اختصاص دارد.

بخش ... دیدن ادامه » دوم که به دوران پس از انقلاب اسلامی مربوط می شود در پنج فصل تنظیم شده است ،فصل اول با توجه به اهمیت نخستین فعالیتهای بنی صدر پس از ورود به ایران که منجر به شکل گیری چهره ای انقلابی از او در نزد نیروهای انقلاب شد به این مساله اختصاص یافته است .

فصل دوم دوران پرفراز و نشیب ریاست جمهوری بنی صدر را مورد بررسی قرار داده است .فصل سوم نیز با توجه به مساله جنگ در این دوره از تاریخ کشور ، به بررسی عملکرد بنی صدر در این حوزه پرداخته است و در فصل چهارم با بررسی تعامل بنی صدر با نیروهای انقلابی و وقایع بعدی که به سقوط او از قدرت منجر شد ریشه یابی شدت است و در فصل پنجم نیز به چگونگی استیضاح طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس ، فرار اولین رییس جمهور ایران به خارج از کشور و پیامدهای آن پرداخته شده است .
۲۴ اسفند
باتشکر از توضیحات کامل شما
۲۶ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
«فصل جوانی» روایت نوجوانی است با تب و تاب موتورسواری که در روزهای جنگ به همراه دایی اش به منطقه جنوب می رود اما سر از کردستان در می آورد. داستان ماجراجویانه این کتاب، ردپایی از عشق را نیز دنبال می کند.
۲۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ماجراهای داستان این اثر به همان سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، درگیری های عناصر ضد انقلاب در کردستان و سرانجام ماه های اولیه شروع جنگ تحمیلی مربوط است. خواننده در این اثر با سرهنگ حمید رضا مدنی، فرمانده حکومت نظامی یکی از مناطق تهران آشنا می شود که چنده ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر شده و منتظر است حکم تیربارانش صادر ... دیدن ادامه » شود. او کودکی اش را در خانواده ای مذهبی سپری کرده است. وقتی پسری کوچک بود، پدرش قصد داشته او را به دلیل برداشتن دو اسکناس ده تومانی از صحن حرم شاه عبدالعظیم با ترکه های آلبالو تنبیه کند. اگرچه در جنگ ظفار نیز شرکت داشته اما هرگز دستش به خون بی گناهی آلوده نشده است.

سرهنگ در زندان به آموزش پاسداران مشغول می شود. بالاخره پس از تحمل چند ماه زندان، تبرئه و از زندان آزاد می شود. سپس عازم کردستان می شود و در درگیری های سنندج رشادت هایی از خود نشان می دهد. در شهر سنندج با یوسف، یکی از پاسدارانی که به او آموزش داده، روبه رو می شود. سرهنگ به شهادت می رسد اما یوسف پس از رسیدن نیروهای کمکی، وارد سنندج می شود. با این حال، رمان ترکه های درخت آلبالو روایتی است از زندگی شهید ایرج نصرت زاد که سرگذشت پر فراز و نشیبی در ماه های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و شروع درگیرها در کردستان و آغاز جنگ تحمیلی داشته است.
۲۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
این داستان از زبان (سوزی) دختر چهارده‌ساله‌ای روایت می‌شود که به قتل رسیده و در بهشت زندگی می‌کند.
در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «استخوان‌های دوست‌داشتنی داستانی زیبا و قابل‌فهم و تکان‌دهنده است، رمانی که از اندوه، امیدوارکننده‌ترین داستان را می‌سازد. در دستان نویسنده‌ی تازه‌کار و بسیار بااستعداد این داستان، بدترین چیزی ... دیدن ادامه » که یک خانواده می‌تواند با آن مواجه شود به رمانی پردلهره و حتی بانمک درباره‌ی عشق، خاطرات، لذت، بهشت و التیام یافتن مبدل شده است.»
۲۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
به یاد داشته باش که ما دو زندگی داریم:
زندگی دوم زمانی آغاز می‌شود که متوجه می‌شویم تنها یک بار زندگی می‌کنیم. لیزا برای تأمین هزینه تحصیل در رشته‌ی هنرهای نمایشی در کافه‌ای در منهتن کار می‌کند. او شبی با آرتور کاستلو، پزشک جوان اورژانس آشنا می‌شود. به ظاهر، آرتور مردی تمام عیار است و این از نظر لیزا هم دور نمی‌ماند، اما آرتور مثل ... دیدن ادامه » بقیه نیست. او دو سال پیش عمارتی از پدرش به ارث برده که...
در شهری همچون منهتن که به هیچ کس مجالی برای عرض اندام نمی‌دهد، لیزا انواع خطرها را به جان می‌خرد، اما از هویت واقعی آرتور بی‌خبر است. آرتور از همان ابتداى کار به او می‌گوید:
اتفاقی که برای من افتاده، خیلی وحشتناک و در عین حال واقعی است. به این ترتیب لیزا و آرتور دست به دست هم می‌دهند تا در شهر بی‌رحمی مانند نیویورک با بزرگ‌ترین دشمنشان مبارزه کنند.
۲۴ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
بـعـضـی هـا ایـنـجـوری ان...وقـتـی یـه نـیـش مـی خـورن...فـکـر مـی کـنـن اگـه دیـگـرونـم نـیـش بـخـورن،درد اونـا کـمـتـر مـیـشـه.
۲۳ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
مردی که داستان زندگی پر رمز و راز خود را روایت می‌کند ، مدت‌های مدیدی است که خاطرات زود هنگام خود را از یاد می‌برد ، به همین خاطر آنها را می‌نویسد . او می‌خواهد بنویسد وگرنه گرفتار می‌شود . هر چند لکه‌های سیاهی در ذهن او هستند که تمرکزش را بر هم می‌زنند . براستی او چگونه می‌تواند از دست این توهم خلاص شود .
« باز زنگ تلفن ، باز رنگ خون ... دیدن ادامه » ، باز پوشیدن آن لباس لعنتی ، آنکادره کردن ریش ، باز بستن غلاف و هفت‌تیر سیاه که فقط از مرگ حرف می‌زند، باز هم نگاه به آینه ، به همسر مرده ، باز جنازه ، و باز هم یک راز . . . . » شروع به خواندن بریدة روزنامه می‌کنم و پی‌بردن به جزئیات هولناک حادثه . ما چرا نفس می‌کشیم ؟ من چه بنویسم که قوی‌تر از این باشد . تخیل من باید به کجا برود ؟ سرهنگ پی پاک‌کنی می‌گشت تا تمامی جنازه‌ها و قاتل‌های رنگ وارنگ و جورواجور را از ذهنش پاک کند : عروسی که داماد را در شب زفاف کشته بود . . . مادری که داماد و نوه‌اش را زنده به گور کرده بود تا دخترش را به مرد دلخواهش شوهر بدهد . . . زنی که صیغه شش مرد بود . . . دختری که زن عاشقش را کشته بود تا به عشقش برسد . . .
۲۳ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
روزی، روزگاری در شهر ((دری)) که اشباح در آن رفت و آمد می کردند، چهار پسر بچه دست به عملی شجاعانه زدند و شانه به شانه ی یکدیگر پسرک عقب مانده ای را از چنگال مشتی قلدر ضعیف کش نجات دادند. کاری که بی آن که خود بدانند آنان را دگرگون کرد...
بیست و پنج سال پس از این واقعه بیو،هنری،پت و جونزی (همان پسر بچه ها) که اینک هر یک مردی شده اند و زندگی، مشکلات ... دیدن ادامه » و خلق و خوی متفاوتی دارند به عادت هر ساله برای شکار فصلی در جنگلی در حومه ی شهر مین گرد می‌آیند. اما هنگامی که بیگانه ای تلو تلو خوران پا به کلبه ی شکار آنان می نهد و در عین سرگردانی با کلماتی بریده بریده و نامفهوم از اجسام نورانی که در آسمان دیده سخن می‌گوید، اوضاع پاک به هم می ریزد و آرامش از آن جمع رخت بر می بندد و خیلی زود چهار رفیق شفیق تا خرخره درگیر مبارزه ای هولناک با موجوداتی از جهان دیگر می شوند. تنها راه رهایی آنان و بقایشان در این است که بتوانند خود را در گذشته ای مشترک که پسرک عقب مانده نیز بخشی از آن است محبوس سازند و به این گونه شکارچی رویایشان شوند.
۲۱ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
- مـیـدونـی تـنـهـا راهـی کـه مـیـشـه فـهـمـیـد یـه نـفـر رو چـقـدر دوسـت داری چـیـه؟!

+ نـه!

- ... دیدن ادامه » ایـنـکـه از دسـتـش بـدی!
۱۹ اسفند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
صفحه 1 از 4