از خاقانی چه آموخته‌ایم؟

چهارشنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی چه می‌گوید؟

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

گرایش‌های نو در شعر آلمانی‌زبان

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خراسانیه‌ها در قصاید خاقانی

چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ملت عشق در بوته‌ی نقد

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نامه‌های اخوانی خاقانی

چهارشنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه‌ی ارتباطات

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

دلایل عشق

سه‌شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

فلسفه در سخن میامیزید

چهارشنبه - ۱۹ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

جایگاه تاریخ شفاهی در حفظ و تبیین سیره و اندیشه‌ی امام موسی صدر

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۸:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

جهان داستانی خوسه دونوسو

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی و مسیحیت

چهارشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

صد سال با ناتالیا گینزبورگ

سه‌شنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ادبیات گمانه‌زن، رازی از آنِ شهرزاد

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی از نگاه خاقانی

چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 2 از 13