داستان‌های دیدنی

دوشنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
۱۶:۰۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

مقایسه‌ی تطبیقی سام‌نامه‌ی خواجو با شاهنامه‌ی فردوسی

چهارشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

بفرمایید فلسفه

سه‌شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کمال‌نامه، نامه‌ی کمال خواجو

چهارشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کافکا از نگاه آدورنو

سه‌شنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خواجو و سبک عراقی

چهارشنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

سیری در غزل‌شناختی سعدی و خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۲۹ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

شاه‌، بی‌بی، سرباز

سه‌شنبه - ۲۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

ایرانیان و سفرنامه‌نویسی

سه‌شنبه - ۲۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

زیبایی‌شناسی شعر خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۱۵ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

چرخش از گفتمان غرب‌ستیز به گفتمان پسااستعماری

سه‌شنبه - ۱۴ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

آغاز درس‌گفتارهایی درباره‌ی خواجوی کرمانی

چهارشنبه - ۰۸ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

از خاقانی چه آموخته‌ایم؟

چهارشنبه - ۰۱ دى ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

خاقانی چه می‌گوید؟

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

گرایش‌های نو در شعر آلمانی‌زبان

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۵
۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب
صفحه 1 از 13