:  ۵۲۳۴۷
:  روانشناسی
:  دیالکتیک تنهایی
:  از خود بیگانگی
   اوکتاویو پاز
   خشایار دیهیمی
:   لوح فکر
:  جیبی
:  ۱۰.۵
:  ۱۴.۴
:  نرم
:  ۵۱
:  ۸۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
هنگامی که از زهدان مادر رانده میشویم, تلاش دردناکی را آغاز میکنیم که سرانجام به مرگ ختم میشود.
عشق زن را بکلی دگرگون میکند. اگر جرئت کند عشق بورزد, اگر جرئت کند خودش باشد, باید تصویری را که دنیا او را در آن محبوس کرده نابود کند.
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
لطفا توضیح بیشتر درباره کتاب
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید