:  ۱۲۹۵۲۹
:  روانشناسی
:  بازیگر (راهنمای جامع برگزاری جلسات و زبان برای نتورکرها)
:  بازاریابی چند وجهی اقناع روان شناسی
   آلن پیز
:   ذهن آویز
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۲
:  ۱۴.۲
:  ۲۱.۳
:  نرم
:  ۱۲۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!