:  ۴۲۷۵۳
:  تاریخ معاصر
:  ایران بین دو انقلاب
:  ایران تاریخ
   یرواند آبراهامیان
   احمد گل محمدی
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۳
:  ۱۳
:  ۱۵.۲
:  ۲۲.۲
:  شومیز
:  ۷۰۹
:  ۲۴۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

یرواند آبراهامیان استاد ایرانی الاصلِ تاریخ در کالج باروکِ دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سدهٔ نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی 1357 می پردازد. نیروهای اجتماعی را به «گروه های قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم می کند و با توجه به دستاوردهای جامعه شناسان تأثیرات نظام های سیاسی بر نظام های اجتماعی را بررسی می کند. آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دورهٔ قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می کند، با بررسی دورهٔ رضاشاه و سقوط او و سال های بحرانی شهریور 20 تا مرداد 1332 ادامه می دهد و بر این دوره، به ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، تأکید می کند، سال های پس از کودتا را تا آستانهٔ انقلاب اسلامی به انگیزهٔ ریشه یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می کند و این گونه نتیجه می گیرد که علت وقوع انقلاب توسعهٔ ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسلام و نیز نقش تعیین کنندهٔ شخص امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب بررسی اش را به پایان می برد.

بی گمان ایران بین دو انقلاب کتابی منحصر به فرد در بررسی تاریخ هفتادسالهٔ ایران است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
# هزار کتاب

شروع: 94/10/14

بینش ... دیدن ادامه » سیاسی طبقه روشنفکر نیز تقریباً با ایدئولوژی حزب توده همگونی داشت. این بینش از سه بخش مشروطه خواهی، سوسیالیسم و ناسیونالیسم ترکیب می شد. روشنفکران دهه ی 1320، همانند روشنفکران دهه ی 1270 و برخلاف روشنفکران دهه ی 1300 بر این باور بودند که آزادیهای مبتنی بر نظام مشروطه، هم برای زندگی فردی بهتر و هم برای پیشرفت اجتماعی ضروری و مطلوب است.
محمد رضا میرزایی این را خواند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید