:  ۱۲۳۴۰۶
:  تاریخ معاصر
:  اسم شب سیاهکل (جنبش چریک های فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349)
:  سازمان های چریک های فدایی خلق ایران
   انوش صالحی
:   نگاه
:  رقعي
:  ۱۳۹۶
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۴۴۶
:  ۳۰۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!