:  ۹۲۵۱
:  فلسفه
:  ویتگنشتاین
:  ویتگنشتاین
   دیوید پیرس
   نصرالله زنگویی
:   سروش
:  رقعي
:  ۱۳۸۷
:  ۲
:  ۱۴
:  ۲۱
:  نرم
:  ۲۱۲
:  ۸۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!