:  ۶۷۶۶۲
:  هنر
:  مدیریت چشم مخاطب
:  ادراک تصویر
   محمدحسین نیرومند
:  خشتي
:  ۲۰.۵
:  ۲۱
:  نرم
:  ۱۰۸
:  ۲۵۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
توضیح لطفا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید