:  ۱۰۸۶۸
:  هنر
:  تاریخ زیبایی
:  زیبایی شناسی
   اومبرتو اکو
   هما بینا
:  رقعی
:  ۱۳۹۲
:  ۳
:  ۱۶.۷
:  ۲۳.۳
:  نرم
:  ۲۳۲
:  ۱۶۵,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
معرفی لطفا
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید