:  ۱۲۷۵۰۴
:  سینما
:  سینمای آزار
:  سینما
   سعید عقیقی
:   چشمه
:  وزیری
:  ۱۳۹۶
:  ۱۶.۵
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۲۴۴
:  ۲۱۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!