:  ۵۵۱۷۰۵۵۵
:  سینما
:  تاریخ جامع سینمای جهان (۲ جلدی)
:  تاریخ سینما
   دیوید ا.کوک
   هوشنگ آزادی‌ور
:   چشمه
:  وزیری
:  ۱۳۹۵
:  ۳
:  ۲۳
:  ۲۸
:  سخت
:  ۱۰۴۵۴
:  ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!