توجهات
:  ۲۸۲۴۳
:  شعر جهان
:  صد نامه عاشقانه
:  شعر عربی قرن 20
   نزار قبانی
   رضا عامری و احمد پوری
:   چشمه
:  رقعی
:  ۱۳۹۶
:  ۵
:  ۱۴.۱
:  ۲۱.۱
:  نرم
:  ۱۷۴
:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
صد نامه ى عاشقانه

بخش هاى ابتدایى کتاب :
صدنامه ... دیدن ادامه » ى عاشقانه تمام آن چیزى است که از خاکستر عشق من مانده،من شاعرى مثل همه ى شاعران و مثل همه ى مردان یادگار هایى از عشق داشته ام و مجموعه نامه هایى... و آن قدر شجاع نبوده ام که همه ى آن را در آتش آن قدر بسوزانم.
منکر نمى شوم که به آتش به عنوان آخرین راه حل ،اندیشیده ام.
راه حلى براى آن که مرا و معشوقه هایم را از سنگینى این بار امانت برهاند.

______________

قشنگم !
از بیرون برایت مى نویسم
هواى بارانى
مثل معشوقه اى قدیمى است که از سفرى دور به دیدارمام آمده
از قهوه خانه اى کنار دریا مى نویسم
آذر ماه دلگیر ،روز نامه ام را خیس کرده
و تو هر لحظه از فنجان قهوه
از سطر هاى مجله
بیرون مى آیى
پنج ماه گذشته
خوبى ؟ عزیزم!
خبر تازه اى نیست
بیرون مثل همیشه در شروع زمستان
- مثل همه ى زن ها- مشغول آرایش است