:  ۱۰۱۰۶۷
:  شعر جهان
:  زاده اضطراب جهان (150 شعر از 12 شاعر اروپایی)
:  شعر قرن 20 ترجمه به فارسی
   جمعی از شاعران
   محمد مختاری
:   بوتیمار
:  رقعي
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۵
:  ۲۲.۲
:  سخت
:  ۴۲۸
:  ۳۲۰,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید

برگی بی‌درختبرگی ... دیدن ادامه » بی‌درخت
برای برتولت برشت:

چه زمانه‌ای است
که سخن گفتن همچون
جنایتی است
زیرا خود
چندین صراحت در بردارد.پل سلان، زادۀ اضطراب جهان(چاپ اول نشر سمر1371) صفحۀ 249


زادۀ اضطراب جهان
چاپ اول
مرکز نشر سمر
1371
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید

همه‌ی شاعران زاده‌ی اضطراب جهانند، اما شاعران این کتاب در موقعیت تراژیک و ویژه‌ای نیز گرفتار بوده‌اند که دنیای معاصر و ارزش‌هایش را سخت در خود فروپیچیده است.

«مارینا ... دیدن ادامه » تسوتایوا»، «ویژلاو نزوال»، «پیتر هوخل»، «ولادیمیر هولان»، «چزاره پاوزه»، «چسلاو میلوش»، «یوهانس بوبروفسکی»، «پل سِلان»، «آنتونین بارتوشِک»، «زبیگنیو هربرت»، «فرنک یوهاش»، و «جوزف برادِسکی» در دوره‌ای صدای حیثیت آدمی و زبان آزادی و عشق و یگانگی شده‌اند که سیاست و جنگ و حتی آرمان‌گرایی مستبدانه، ‌به جنایت، مرگ، تنهایی، جدایی و تکه‌تکه‌شدن آدمی و زندگی می‌انجامیده است.
شاعرانی که نمونه هایی از شعرشان در این دفتر آمده است، همه از نوآوران بنام سرزمینهای خویشند. در اروپا شهره اند و چهرهای متشخصی درگونه هایی از شعر جهانند. شعرشان به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. بعضی برندهٔ جایزهٔ نوبل شده اند، به بعضی نیز جایزه های فرهنگی ملی و بین المللی دیگری اهدا شده است. بااین همه درکشور ما تنها بعضی از آنان ـ آن هم تنها با چند شعر پراکنده ـ درنشریه هایی معرفی شده اند یا تنها نامی از آنان به مناسبت هایی برده شده است. اما مجموعهٔ مستقلی از شعرشان تاکنون منتشر نشده است. اگرچه گاه از بعضی شان داستانهای کوتاه یا حتی رمانهایی به فارسی درآمده است.
پیداست که این امر، مشکل آنان یا شعرشان نیست. بلکه مشکل ماستکه با بسیاری از پدیده ها و عرصه های فرهنگ جهانی بی رابطه یا کم رابطه ایم، و گاه نیز "رابطه" را به خبرهایی دست و پا شکسته یا اطلاعی بس مختصر و سطحی تقلیل داده ایم.
شاعران در هر کجا هستند "زادهٔ اضطراب جهانند". اما شاعران این دفتر در موقعیت تراژیک ویژه ای نیز گرفتار بوده اند که دنیای معاصر را سخت در خود فروپیچیده است.
پروین اربابی و سبحان معصومی این را دوست دارند
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید