توجهات
:  ۳۶۸۹۶
:  نقد ادبی
:  روایت داستانی (بوطیقای معاصر)
:  روایت گری
   شلومیت ریمون و کنان
   ابوالفضل حری
:   نیلوفر
:  رقعی
:  ۱۳۸۷
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۲۴۲
:  ۹۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:


روایت داستانی چیست و چه فرقی با سایر روایت ها دارد؟

از چه رو، این گزارش روزنامه: «دیروز فروشگاهی در خیابان آکسفورد طعمه حریق شد»، روایت است اما روایت داستانی نیست؟ چه ویژگی هایی کلام را به متن روایی بدل می کند؟ جنبه های بنیادین روایت داستانی کدامند و چگونه با یکدیگر کنش متقابل دارند؟ چگونه می توان یک متن روایی خاص را فهمید و چگونه می توان آن را برای دیگران بازگفت؟

مطالعه نظام مند ادبیات به منزله ادبیات، بوطیقا با «ادبیات چیست؟» و تمام پرسش های احتمالی ناشی از این پرسش سر و کار دارد. پرسش هایی از قبیل: هنر زبانی چیست؟ انواع و اقسام ادبیات کدام است؟ ماهیت ژانر یا گرایش ادبی چیست؟ نظام «زبان» یا «هنر» یک شاعر خاص کدام است؟ داستان چگونه خلق می شود؟ جنبه های خاص آثار ادبی کدامند و چگونه ساخته می شوند؟ متون ادبی چگونه به پدیده های غیر ادبی تجسم می بخشند؟ و…
دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!