:  ۳۳۳۳۱۵۸۰
:  تاریخ جهان
:  غزنویان: از پیدایش تا فروپاشی
:  تاریخ
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۳۹۶
:  ۶
:  شومیز
:  ۴۸۲
:  ۲۳۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی قسمتی از درس «تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در دوره سامانیان، آل بویه و غزنویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

 

مقدمه
یادداشتها
فصل اول: بررسی منابع و مآخذ
فصل دوم: البتگین بنیانگذار حکومت غزنوی
فصل سوم: غزنین از گذشته‌های دور تا عهد البتگین
فصل چهارم: جانشینان البتگین 
فصل پنجم: سبکتگین، بنیانگذار سلسله غزنوی
فصل ششم: اختلاف در موضوع جانشینی سبکتگین
فصل هفتم: سلطان محمود غزنوی
فصل هشتم: کشمکش بر سر تاج و تخت محمود
فصل نهم: سلطان مسعود غزنوی 
فصل دهم: امیرمحمد غزنوی و بازیابی حکومت
فصل یازدهم: سلطان مودود و تلاش برای تجدید قدرت غزنوی
فصل دوازدهم: آشفتگیهای سیاسی و حکومت کم‌دوام
فصل سیزدهم: سلطان ابراهیم فرمانروایی مدبر و نیکنام
فصل چهاردهم: سلطان مسعود سوم و حکومتی بیدغدغه 
فصل پانزدهم: کشمکش بر سر جانشینی سلطان مسعود سوم
فصل شانزدهم: بهرامشاه و نقش او در زوال قدرت غزنویان
فصل هفدهم: فروپاشی سلسله غزنونی 
فصل هجدهم: نهادهای اداری و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و ... 
پیوستها


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!