:  ۳۳۳۳۱۲۷۰
:  تاریخ جهان
:  دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومتهای محلی،آل زیار،آل بویه)
:  تاریخ
:   سمت
:  وزیری
:  ۱۳۹۳
:  ۵
:  شومیز
:  ۳۲۰
:  ۱۴۵,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

 

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوانی یکی از منابع درس «تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان» برای بخش مربوط به دیلمیان تدوین شده است.

مقدمه
بخش اول: سرزمین دیلم
بخش دوم: آل زیار
بخش سوم: آل بویه
    فصل اول: چگونگی رهیابی آل بویه به قدرت
    فصل دوم: رکن‌الدوله و ادامه حکومت متحد آل بویه
    فصل سوم: پایان حکومت متحد آل بویه: دوره دوم حکومت عضدالدوله
    فصل چهارم: حکومت آل بویه بعد از عضدالدوله
    فصل پنجم: بهاءالدوله و بازیابی قدرت واحد آل بویه در فارس و عراق
    فصل ششم: حکومت آل بویه در سراشیبی قدرت: جدا شدن حکومت فارس از عراق
    فصل هفتم: آل بویه و خلافت عباسی
بخش چهارم: تشکیلات اداری، فرهنگی و تمدن و اقتصاد در دوره آل بویه
    فصل اول: تشکیلات اداری
    فصل دوم: فرهنگ و تمدن در دوره آل بویه
    فصل سوم: اوضاع اقتصادی
پیوستها
کتابنامه
اعلام (اشخاص)
خاندانها و قبایل
اعلام (اماکن)


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!