:  ۹۰۹۲
:  مدیریت و صنایع
:  مدیریت تولید
:  مدیریت و صنایع
   سیدمهدی الوانی
:  وزیری
:  ۱۳۹۶
:  ۲۵
:  شومیز
:  ۶۶۴
:  ۲۸۵,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!