:  ۵۷۸
:  روان شناسى
:  مورد پژوهشی در مشاوره و روان درمانی
:  حقوق
:  وزیری
:  گالینگور
:  ۶۱۶
:  ۵۰۰,۰۰۰ ریال


در کتاب حاضر در آمیختن مثال های بالینی با مفاهیم فنی می تواند فضای محیط های آموزشی را غنی تر و جذابتر نموده و دانشجویان را برای فراگیری مشتاق تر نماید. یکی از امتیازات کتاب حاضر این است که درمان از دیدگاه های گوناگون را با یک مراجع ثابت و مشکل خاص او مدنظر قرار داده است و این مهم می تواند ارزشمندی نظام های گوناگون را با یک مراجع ثابت و مشکل خاص او مدنظر قرار داده است و این مهم می تواند ارزشمندی نظام های گوناگون درمانی را، علیرغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، بیش از پیش آشکار کند.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!