:  ۶۹۳۰۷
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  شرکت های ملی نفت به سوی فعالیت جهانی و فراملی
:  نفت صنعت و تجارت
   محمدرضا مهدی زاده
:   نشر علم
:  وزيري
:  ۱۳۹۲
:  ۱
:  ۱۷
:  ۲۳.۵
:  نرم
:  ۵۰۷
:  ۲۴۵,۰۰۰ ریال


دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!