:  ۴۲۹۳۴
:  علوم اجتماعی و سیاسی
:  بنیادهای علم سیاست
:  علوم سیاسی
   عبدالرحمن عالم
:   نشر نی
:  رقعی
:  ۱۳۹۵
:  ۲۸
:  ۱۴.۷
:  ۲۱.۵
:  نرم
:  ۳۹۱
:  ۲۲۰,۰۰۰ ریال


درباره کتاب:

ماهیت فعالیت های سیاسی، چگونگی پیدایش نهادهای سیاسی و جایگاه سیاست در زمینهٔ گستردهٔ زندگی اجتماعی در این کتاب بررسی شده است. مباحث کتاب به دانشجویان کمک می کند تا محتوای دروس تخصصی علم سیاست را فراچنگ آورند و از مطالعات سیاسی، بیشتر و بهتر بهره ببرند. تعریف محتوا و ماهیت علم سیاست، روش های علم سیاست و مفاهیم جدید این علم، نظریه های منشأ و خاستگاه دولت، طبقه بندی حکومت ها، دموکراسی، احزاب سیاسی و گروه های فشار و دولت رفاه از جمله مباحث اصلی کتاب است.

دیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
داده ای برای نمایش پیدا نشد!