اضافه به لیست علاقمندی ها در حال حاضر این کالا موجود نیست
:  ۱۰۲۴۳۹
:  ایران‌شناسی
:  ایرانیان ترکمن ( از ایران چه می دانم 123)
:  ترکمانان ایران
   موسی جرجانی
:  رقعي
:  ۱۳۹۴
:  ۱
:  ۱۴.۵
:  ۲۰
:  نرم
:  ۱۱۱
:  ۷۰,۰۰۰ ریالدیوار این محصول | کل دیوار
دیوار شهر کتاب، دیواری‌است برای گفت‌وگوی علاقمندان به کتاب و کتابخوانی و نوشتن درباره علاقه‌مندی های مشترک
برای نوشتن و فعالیت در دیوار شهر کتاب به سیستم وارد شوید
قوم ترکمن از مهم‌ترین اقوامی است که در شمال و شمال شرقی ایران و در پیوند با تاریخ، فرهنگ، تمدن و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این محدوده از ایران اثرگذار بوده است. پاسداشت پیشینۀ غنی فرهنگی، از ویژگی‌های برجستۀ ترکمن‌ها است که در تداوم زندگی و معیشت به شیوه‌های سنتی و جدید، مؤلفه‌های فرهنگی خود را در پیوند با هویت ایرانی – اسلامی بر دوام داشته‌اند.
بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی مناطق ترکمن نشین نشان می‌دهد که این مناطق از پیونددهندگان اصلی ایران و بخش مهمی از مناطق آسیای مرکزی است که بر بنیاد پیوند چندهزارسالۀ ایران‌زمین و محدودۀ فرهنگ ایرانی در آسیای مرکزی شکل گرفته است.
جغرافیا، تاریخ، جامعه، فرهنگ و اقتصاد ترکمن‌ها ویژگی‌هایی تأمل‌برانگیز دارد که تلاش این کتاب نشان‌دادن این ویژگی‌ها در پیوند باهم و تأثیرات متقابلشان بوده است.
طبیعت ... دیدن ادامه » و اقلیم، قبایل و طوایف، شهرهای ترکمن‌نشین، خاستگاه و نقش تاریخی ترکمانان، باورها، رسوم، زبان و ادبیات و مشاهیر ترکمن و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، صنایع، بازرگانی و معیشت در خطه ترکمن‌نشین از موضوعاتی است که این کتاب به آن پرداخته است.


فصل یکم. گسترۀ جغرافیایی مناطق ترکمن‌نشین
فصل دوم. ترکمن‌ها در تاریخ
فصل سوم. جامعه و فرهنگ
فصل چهارم. اقتصاد و معیشت
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید
ساختار ایلی ترکمن با «اوی» به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی – اقتصادی آغاز می‌شود. اوی یک خانوادۀ ترکمن را که عمدتاً پدر، مادر و فرزندان و گاهی نیز پدربزرگ و مادربزرگ را شامل می‌شود، در خود جای می‌دهد. هر اوی معمولاً در کنار چند اوی دیگر، یک واحد اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تر را به نام «اوبه» که با ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم پیوسته‌اند، تشکیل می‌دهد.

در میان ترکمن‌ها ازدواج و تشکیل خانواده‌ها طی شش مرحلۀ آیینی صورت می‌گیرد که عبارتند از :
خبر ... دیدن ادامه » اَتماق (خبرگیری)،
رخصت آلماق (اجازه و تأیید گرفتن)،
مال کسشمک (تعیین میزان مهریه)،
دوز دادشماق (شیرینی خوران، یا پیوند وفاداری با خوردن نان و نمک)،
گنگش توی (مشورت عمومی برای عروسی)،
گلین آلماق (مراسم آوردن عروس).
برای همراهی در دیوار لطفا درآغاز    وارد شوید